Dołącz do nas


Stowarzyszenia to przede wszystkim ludzie! Fabryka Równości to dynamiczna grupa osób aktywistycznych, znajomych, osób studenckich, uczniowskich i pracujących, młodzieży i dorosłych, która działa wspólnie na rzecz równości w Łodzi i regionie. Nasza organizacja to miejsce, gdzie spotykają się różnorodne perspektywy i pomysły, tworząc przestrzeń do kreatywnej i efektywnej pracy. Dołącz do nas, jeśli pragniesz działać lokalnie na rzecz różnorodności, podejmować ważne inicjatywy i realizować projekty, które mają realny wpływ na nasze otoczenie. Będziesz mieć okazję współpracować z inspirującymi ludźmi, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia, a także przyczyniać się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i zróżnicowanego społeczeństwa. Stań się częścią czegoś większego – dołącz do Fabryki Równości i razem zróbmy coś pięknego!
Poniżej prezentujemy różne możliwości zaangażowanie w Stowarzyszeniu.

wolontariat

Podstawowa forma zaangażowania na rzecz organizacji, opierająca się na dobrowolnej i bezpłatnej pracy. Osobą wolontariacką możesz być jednorazowo np. na Marszu Równości lub na dłużej. Od osób wolontariackich oczekujemy wsparcia w naszych bieżących działaniach - poziom swojego zaangażowania ustalasz Ty.

 • uczestnictwo w pracach i spotkaniach organizacji
 • poziom zaangażowania dostosowany do Ciebie
 • sposób na rozwój osobisty, nowe doświadczenia i zaangażowanie charytatywne
 • formalizacja współpracy przez umowę wolontariacką i zaświadczenie o wolontariacie
 • możliwość dołączenia do Stowarzyszenia
 • formalna przynależność do Stowarzyszenia

Członkostwo

Członkostwo w Stowarzyszeniu to formalna przynależność do organizacji, w świetle prawa. To wszystkie osoby członkowskie razem tworzą Stowarzyszenie. Będąc osobą członkowską możesz mieć wpływ na działalność Stowarzyszenia i aktywnie kształtować je od środka. Obecnie mamy trzy rodzaje członkostwa - różnią się one prawami i obowiązkami osoby, która je posiada oraz wymaganiami do jego nadania. Warunki nadawania członkostwa i dałączania do Stowarzyszenia są opisane w naszym Statucie i Regulaminie.

Wspierające

Podstawowy rodzaj członkostwa o średnim poziomie zaangażowania. Osoby członkowskie wspierające wpierają Stowarzyszenie wg ich zasobów i przestrzeni. Mają ograniczone prawa, ale mniej obowiązków.

 • formalna przynależność do Stowarzyszenia
 • prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
 • kształtowanie i realizacja celów Stowarzyszenia
 • głos doradczy we wszystkich kwestiach
 • czynne i bierne prawo wyborcze
 • udział w głosowaniach formalnych

zwyczajne

Członkostwo o najwyższym poziomie zaangażowania. Osoby członkoskie zwyczajne aktywnie kształtują działalność Stowarzyszenia we wszystkich kwestiach. Mają największe prawa, ale i więcej obowiązków.

 • wszystkie prawa os. członkowskich wspierających
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia
 • udział w głosowaniach formalnych
 • wymagany wysoki poziom zaangażowania

honorowe

Członkostwo będące wyróżnieniem dla osób, które znacząco przyczyniły się do rozwoju i wzrostu Stowarzyszenia lub realizacji naszych celów.

 • wszystkie prawa os. członkowskich wspierających
 • brak formalnych obowiązków

Często zadawane pytania

Chcę dołączyć. Co dalej?

Świetnie! Jeśli jesteś zdecydowan_, żeby dołączyć do naszej organizacji, daj nam znać i skontaktuj się z nami. Na początek zaproponujemy Ci rolę osoby gościnnej - będziesz mogła/mógł/mogło przyglądać się naszym działaniom i dawać swój feedback lub podejmować się jakichś działań. Po trzech miesiącach należy podjąć decyzję, czy zostajesz z nami i w jakiej formie. My proponujemy stopniowe zwiększanie aktywności i zaangażowania:

osoba wolontariacka >> osoba członkowska wspierająca >> osoba członkowska zwyczajna

Czy osoby niepełnoletnie mogą dołączyć?

Tak. Na podstawie Ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, osoby od 16 roku życia mogą samodzielnie należeć do stowarzyszeń i korzystać z pełni praw członkowskich. Osoby poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszeń za zgodą opiekunów z ograniczonymi prawami.

Podobnie działa to w przypadku wolontariatu.

Czym różnią się rodzaje członkostwa?

Rodzaj członkostwa określa pakiet praw i obowiązków osoby członkowskiej. Osoby członkowskie wspierające mają mniejszy pakiet praw członkowskich - np. nie mogą wybierać osób do zarządu ani same nie mogą zostać wybrane. Ich głos ma charakter doradczy - mogą swobonie wyrażać swoje opinie na każdy temat, jednak ich głos nie jest brany pod uwagę w głosowaniach. Z drugiej strony osoby członkowskie wspierające nie mają obowiązku wysokiej aktywności i zaangażowania, a jedynie "wspierania". Może się to ograniczać np. tylko do pozostania z nami w stałym kontakcie i opłacaniu składki członkowskiej, która i tak jest niższa.

Osoby członkowskie zwyczajne mają obowiązek aktywnego zaangażowania w prace organizacji - powinny aktywnie wpływać na działalność organizacji i wykazywać własne inicjatywy. Muszą też opłacać składki członkowskie. Z tego powodu mają pełny pakiet praw członkowskich.

Czym są składki członkowskie i jak je opłacać?

Składki członkowskie to podstawowe źródło przychodu stowarzyszenia, z którego opłaca swoją działalność. Ze składek członkowskich finansujemy np. wynajem sali na spotkania. Ponieważ stowarzyszenia opierają się na kolektywie osób członkowskich - każda z nich ma obowiązek opłacania składek. Składki można opłacać poprzez przelew bankowy:

Stowarzyszenie Fabryka Równości

numer konta: 91 1090 2705 0000 0001 4897 3529 Santander Bank Polska S.A.

tytułem: składka członkowska: [od - do]

U uzasadnionych przypadkach zarząd może przyznać ulgę lub zwolnić z opłacania składek członkowskich.

Ile wynoszą składki członkowskie?

Dla osób członkowskich zwyczajnych: min. 25 zł/mies.
Dla osób członkowskich wspierających: min. 18 zł/mies.

Członkostwo, a wolontariat. Jaka jest różnica?

Osoby wolontariackie nie należą do organizacji, a jedynie działają na jej rzecz i pomagają w określonym celu. Osoby członkowskie tworzą stowarzyszenie i mają na nie wpływ np. poprzez wybór osób w zarządzie. Różnica jest subtelna ale znacząca i może być porównana do różnicy między należeniem do zespołu, a byciem ich fanem_ką.

Czy można stracić członkostwo?

Tak, choć tylko w określonych przypadkach, np. jeśli nie będziesz przestrzegać naszych zasad lub nie będziesz wywiązywać się ze swoich obowiązków bez uzasadnienia. W takim przypadku zarząd może podjąć decyzję o odebraniu członkowstwa - można się jednak od niej odwołać do Walnego Zgromadzenia (za pośrednictwem komiji rewizyjnej).