Wsparcie


Jeśli jesteś osobą LGBTQ+ i potrzebujesz wsparcia, jesteśmy dla Ciebie. Tworzymy bezpieczne miejsce, w którym każda osoba może bez obaw podzielić się swoimi trudnościami i problemami z akceptacją związaną z byciem sobą, doświadczeniem w niełatwych sytuacjach, przemyśleniami i odczuciami oraz innymi kwestiami, które tego wymagają. Nasze działania wsparciowe skierowane są dla osób queer dotkniętych dyskryminacją, wykluczeniem lub przemocą, które ukończyły 16 lat. Były, są i będą darmowe dla osób, które tego potrzebują.

kontakt

pomoc@rownasie.org +48 667 414 449

Grupa wsparcia dla osób LGBTQ+


Grupa wsparcia dla wszystkich osób queerowych w potrzebie to przestrzeń, w której każda osoba znajdzie zrozumienie i akceptację. Grupa ma charakter samopomocowy i otwarty, co oznacza, że poruszane są na niej tematy i sprawy, które wynikają z bieżących potrzeb grupy i są podnoszone przez osoby uczestniczące. To miejsce, gdzie każda osoba może swobodnie zwierzyć się ze swoich przeżyć, doświadczając empatii i wsparcia ze strony innych osób uczestniczących. Spotkania odbywają się w bezpiecznej i zaufanej atmosferze, gdzie każdy głos jest ważny i słuchany z uwagą.
Grupę prowadzi doświadczona psychoterapeutka, która współpracuje z nami od wielu lat, zapewniając profesjonalne wsparcie i pomoc w trudnych chwilach. Dzięki jej zaangażowaniu i wiedzy, osoby uczestniczące mają możliwość nie tylko dzielenia się swoimi doświadczeniami, ale także uzyskiwania cennych wskazówek i narzędzi, które mogą pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Spotkania grupy są nie tylko okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń, ale także szansą na budowanie trwałych relacji i znajdowanie wsparcia w społeczności osób o podobnych doświadczeniach.
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie, dwa razy w miesiacu w ciągu ok. 2 godzin.

Obecnie przyjęcia są zamknięte

Grupa wsparcia dla osób trans


Grupa jest skierowana do wszystkich osób transpłciowych, zarówno binarnych, jak i niebinarnych, które ze względu na swoje unikalne wyzwania potrzebują ukierunkowanego wsparcia. To przyjazne i bezpieczne miejsce, gdzie możesz podzielić się swoimi doświadczeniami oraz porozmawiać o ważnych dla Ciebie kwestiach, takich jak tranzycja, dysforia, terapia hormonalna i inne tematy istotne dla społeczności trans. Grupa jest także miejscem, gdzie możesz zasięgnąć rady pozostałych osób uczestniczących, którzy mogą mieć cenne doświadczenia i perspektywy.
Grupa ma charakter samopomocowy i otwarty, co oznacza, że poruszane są na niej tematy i sprawy wynikające z bieżących potrzeb grupy i podnoszone przez osoby uczestniczące. Każda osoba ma możliwość swobodnego zwierzenia się ze swoich przeżyć, doświadczając empatii i wsparcia ze strony innych członków grupy. Spotkania odbywają się w atmosferze zaufania, gdzie każdy głos jest ważny i słuchany z uwagą.
Grupę prowadzi współpracujący z nami psycholog, który szybko zdobył zaufanie i szacunek podopiecznych grupy. Dzięki jego zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu, uczestnicy mają możliwość nie tylko dzielenia się swoimi historiami, ale także uzyskiwania cennych wskazówek i narzędzi, które mogą pomóc w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Psycholog ten wspiera grupę w sposób profesjonalny, ale jednocześnie pełen empatii, co sprawia, że każdy uczestnik czuje się zrozumiany i doceniony.
Spotkania grupy są nie tylko okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń, ale także szansą na budowanie trwałych relacji i znajdowanie wsparcia w społeczności osób o podobnych przeżyciach. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której każda osoba transpłciowa może poczuć się bezpiecznie i zaakceptowana, co jest niezwykle ważne w procesie budowania pewności siebie i radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Grupa przyjmuje nowe osoby

Grupa młodzieżowa


Młodzieżowa grupa wsparcia jest przeznaczona dla osób queerowych poniżej 18 roku życia, które mogą na niej dzielić się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami dotyczącymi odkrywania swojej orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej w przyjaznej i dedykowanej im atmosferze. Ta grupa ma na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której młode osoby mogą swobodnie wyrażać siebie i otrzymywać wsparcie od osób rówieśniczych. Grupa zapewnia środowisko wolne od dyskryminacji, gdzie młodzież może czuć się bezpiecznie i akceptowana bez względu na swoją orientację seksualną czy tożsamość płciową. Młodzi ludzie mogą dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z coming outem, relacjami z rodziną i przyjaciółmi, oraz codziennymi wyzwaniami, z jakimi się mierzą. Uczestnicy mają dostęp do informacji na temat różnorodności orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, co pomaga im lepiej zrozumieć siebie i innych. Grupa jest prowadzona przez wykwalifikowanych opiekunów, którzy dbają o bezpieczeństwo i komfort uczestników oraz moderują dyskusje. Regularne spotkania odbywają się w ustalonych terminach, a ich program jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań młodzieży.

Grupa obecnie jest zamknięta

terapie indywidualne


Spotkania indywidualne prowadzone przez psychoterapeutkę mają na celu dokładne rozpoznanie sytuacji każdej osoby oraz dobranie odpowiedniej metody wsparcia, która najlepiej odpowiada jej potrzebom. W trakcie tych sesji psychoterapeutka poświęca pełną uwagę i zaangażowanie, aby zrozumieć specyficzne wyzwania, z jakimi zmaga się dana osoba, oraz jej cele terapeutyczne.
Częstotliwość spotkań i ich przebieg są dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdej osoby. Na pierwszym spotkaniu omawiane są kluczowe kwestie, takie jak bieżące problemy, cele terapii oraz preferencje dotyczące formy i częstotliwości spotkań. Na tej podstawie psychoterapeutka proponuje najbardziej odpowiedni plan działania, który może obejmować różne techniki i metody terapeutyczne.
Indywidualne spotkania terapeutyczne stanowią istotny element wsparcia, umożliwiający głębsze zrozumienie siebie, swoich potrzeb i emocji, co jest kluczowe w procesie osobistego rozwoju i poprawy jakości życia. Dzięki profesjonalizmowi i empatii psychoterapeutki, każda osoba ma szansę na skuteczne przepracowanie swoich trudności i osiągnięcie zamierzonych celów terapeutycznych.

Obecnie przyjęcia są zamknięte

Często zadawane pytania

Jak działają grupy wsparcia?

Każda grupa działa oddzielnie i może różnić się swoimi zasadami - np. częstotliwością lub charakterem spotkań. Grupy mają charakter samopomocowy - czyli, to osoby uczestniczące w grupie dostarczają wsparcia, pomocy, rad i wzkazówek innym osobom. Jest to przestrzeń na podzielenie się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, słuchanie innych i bycie wysłuchaną_ym. Spotkania są facylitowane przez współpracujących z nami psychologów/psychoterapeutów.

Czy korzystanie z wspracia jest darmowe?

Tak - nie pobieramy żadnych opłac za korzystanie z oferowanego przez nas wsparcia, ale zachęcamy do przekazania darowizny.

Czy osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze wsparcia?

Tak, pod warunkiem, że mają zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Taka zgoda powinna być dostarczona osobie prowadzącej.

Kto może korzystać ze wsparcia?

Nasze wsparcie jest skierowane dla osób nieheterocisnormatywnych oraz ich bliskich i rodziny, zagrożonych dyskryminacją, przemocą i wykluczeniem ze względu na ich orientację psychoseksualną lub tożsamość płciową lub zmagających się z wyzwaniami dotyczącymi ich orientacji lub tożsamości.

Jakie są zasady korzystania ze wsparcia?

Najważniejsze zasady są zawarte w Regulaminie wsparcia psychologicznego i Regulaminie grup wsparcia.