Strzałka do góry
Ikonka zmiany języka na angielski Ikonka zmiany języka na polski

Marsz Równości

Pierwszy Marsz Równości w Łodzi odbył się w kwietniu 2010, a sama Łódź dołączyła wtedy do niewielu miast maszerujących w tamtym okresie po równość. Wydarzenie odbywa się każdego roku, z wyjątkiem 2020 - Stowarzyszenie zdecydowało się odwołać wydarzenie z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Co roku maszerujemy pod innym hasłem, m.in. "Dajcie Żyć!", "Kobiety wszystkich płci - łączmy się!", "Kulturowa Stajnia Równości", "Nie damy pogrzebać naszych wartości! Nie damy pogrzebać równości!", "„Sprawdzamy!", "Promocja Równości 100%!" Hasła nawiązują do sytuacji politycznej w Polsce, ale również do lokalnych wydarzeń i historii Łodzi, jak np. "Kulturowa Stajnia Równości". W pierwszych marszach równości frekwencja wynosiła 100-300 osób, a przemarszom towarzyszyły manifestacje skrajnie prawicowych organizacji. Z roku na rok na wydarzeniu pojawiało się coraz więcej osób i aktualnie liczbę uczestników_ek szacuje się na 2000-3000. Maszerujemy konsekwentnie po równość, z coraz to większą siłą i wsparciem!

Marszom Równości zawsze towarzyszy Łódzki Maraton Równości. Tydzień poprzedzający sam przemarsz wypełniony jest serią queerowych wydarzeń, tj. różnego rodzaju warsztatami (makijażu, antydyskryminacyjnymi, z edukacji seksualnej, z praw osoby demonstrującej, o zapobieganiu przemocy w sieci etc.), dyskusjami (o transpłciowości, artystach_kach queerowych, innych wykluczonych, ciałopozytywności, rodzicach osób LGBTQ+, tęczowych rodzinach, queerowość na kółkach, feminizmie, seks zabawkach etc.), wykładami i konferencjami (o queerowej Łodzi czy równej szkole), projekcjami filmów, queer-wycieczkami po Łodzi z przewodnikiem_czką, imprezami (tanecznymi, z drag queens, koncertami, karaoke, piknikami, spotkaniami przy planszówkach, spotkaniami dla osób anglojęzycznych), wspólnymi przygotowaniami transparentów, żywymi bibliotekami. Wszystko to organizowane było i jest przez garstkę zaangażowanych osób, przy wsparciu wolontariuszy_ek.

Wydarzenia z ostatniego, 10-go Maratonu Równości: