Strzałka do góry
Ikonka zmiany języka na angielski Ikonka zmiany języka na polski

Gender Upon A Time II

Projekt ma na celu wpływ na tworzenie społeczeństwa inkluzywnego, zorientowanego na akceptację różnorodności, w szczególności różnorodności płci, ról i ekspresji płci. Tradycyjne role płciowe, ustanowione historycznie i kulturowo, mogą utrudniać lub uniemożliwiać swobodną ekspresję płci danej osoby, a jednocześnie są w stanie wzmacniać wykluczenie i dyskryminację. Podczas projektu następuje spotkanie różnych kultur, wymiana i konfrontacja, aby zwiększyć świadomość osób uczestniczących o skonstruowanej społecznie i kulturowo naturze płci i ról płciowych. Nauka odbywa się za pomocą narzędzi teatralnych i nieformalnych.

Cele