Strzałka do góry
Ikonka zmiany języka na angielski Ikonka zmiany języka na polski

Gender Utopia

W jakim świecie chcemy żyć? Jakie byłoby doskonałe społeczeństwo? Podczas tego pięciodniowego seminarium, osoby uczestniczące spróbują odkryć metody, dzięki którym byłoby (nie) możliwe stworzenie społeczeństwa równościowego, wkluczającego, i bezpiecznego dla młodych ludzi wszystkich płci i orientacji psychoseksualnych.

Dyskusja skupiać się będzie na krótkich, międzynarodowych projektach dla młodych uczestników, takich jak krótkoterminowe projekty wolontariackie lub wymiany młodzieżowe. Omówimy i zgłębimy narzędzia, dzięki którym możemy zapewnić równość i wkluczenie wszystkich osób uczestniczących w tego rodzaju projektach i przetestujemy te narzędzia na sobie.

Seminarium odbędzie się w domku w Alpach Tyrolskich, aby odizolować osoby uczestniczące od problemów/wyzwań dnia codziennego.

Pytania, które sobie postawimy, to między innymi:

Celem projektu będzie nawiązanie współpracy pomiędzy uczestniczącymi organizacjami partnerskimi, na co poświęcone zostanie kilka sesji. Chcemy także stworzyć inspirujące wytyczne dla osób pracujących z młodzieżą, zajmujących się tematyką płci i orientacji seksualnej w ramach projektów krótkoterminowych, aby projekty te były bardziej inkluzywne i równościowe.