O nas


Zarząd

Zarząd stowarzyszenia to drugi po walnym zgromadzeniu, najważniejszy organ w organizacji, kierujący działalnością stowarzyszenia i reprezentujący go na zewnątrz. Zarząd działa zgodnie z zapisami statutu i decyzjami walnego zgromadzenia oraz obowiązującym prawem. Zarząd Fabryki Równości jest wybierany na 2-letnią kadencję.

Ida Mickiewicz-Florczak

osoba prezesująca

i.mickiewicz-florczak@rownasie.org


Trenerka równościowa, edukatorka seksualna i aktywistka na rzecz społeczności LGBTQ+. Prezeska Stowarzyszenia Fabryka Równości. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu na Uniwersytecie Łódzkim. Terapeutka uzależnień behawioralnych, od blisko 4 lat pracuje w placówkach przeciwdziałających przemocy w rodzinie w Łodzi.

Miłosz Herka

osoba wiceprezesująca

m.herka@rownasie.org


Aktywista, lider młodzieżowy i edukator. Członek Stowarzyszenia od 2018 roku. Związany także z Amnesty International, lokalnie oraz międzynarodowo. Magister genetyki i inżynier biotechnologii, wielbiciel fantastyki, gotowania i ludzi. Jest zaangażowany, bo bycie aktywnym społecznie i obywatelsko uznaje za swoją misję i hobby.

Joanna Ignatowicz

osoba członkowska zarządu

j.ignatowicz@rownasie.org


W Fabryce Równości od 2022 roku, chętnie angażuje się w projekty skierowane na współpracę i organizację wydarzeń kulturalnych lub edukacyjnych. Wspołzarządza kanałami social media i wspiera w innych działaniach propagujących równość. Prywatnie miłośniczka zwierząt i dumna mama adoptowanego kocura. Interesują ją tematy równościowe, ale również gameplaye i wideoeseje na przeróżne tematy społeczno-kulturalne.

Chilli Anuszczyk

osoba członkowska zarządu

c.anuszczyk@rownasie.org


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna to organ kontroli wewnętrznej w organizacji, której obowiązkiem jest czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością stowarzyszenia, w szczególności działalnością finansową zarządu, ale także wszelkimi aspektami związanymi z przestrzeganiem zasad i prawa.

Aleksander Brylski

osoba członkowska Komisji Rewizyjnej

a.brylski@rownasie.org


Aktywista i działacz społeczny, współorganizator łódzkich marszów równości. Zawodowo programista, magister informatyki.

Mirza Popović

osoba członkowska Komisji Rewizyjnej

m.popovic@rownasie.org


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.