Strzałka do góry
Ikonka zmiany języka na angielski Ikonka zmiany języka na polski

SAfe spaces for Inclusion of Lgbt+ Migrants, Asylum Seekers and Refugees (SAIL II)

Projekt ma na celu zapewnienie bezpiecznej przestrzeni dla integracji migrantów LGBT+, osób ubiegających się o azyl i uchodźców (w skrócie: MRAR). Skierowany jest do organizacji, które współpracują z MRAR lub ze społecznością LGBT+ i są zainteresowane poszerzeniem swojej działalności. Angażuje pracowników młodzieżowych, facylitatorów, mediatorów i liderów młodzieżowych zapewniając i wzmacniając ich kompetencje (wiedzę, umiejętności i postawę) w celu wdrożenia dobrych praktyk na rzecz osób LGBT+ MRAR. 

Projekt składa się z trzech faz:

  1. stacjonarny kurs szkoleniowy dający uczestnikom narzędzia potrzebne do pracy z osobami LGBT+ MRAR;
  2. faza lokalna, w której uczestnicy zaplanują i wdrożą praktyki dotyczące włączenia LGBT+ MRAR w swoich lokalnych społecznościach;
  3. seminarium końcowe, aby podzielić się wynikami, mocnymi stronami i wyzwaniami związanymi z tymi praktykami i zebrać je w internetowym raporcie do rozpowszechniania.

Cele: